Uurimustöö_kirjutamine_edited
Uurimustöö_kirjutamine_edited

write-book-dedication
write-book-dedication

Uurimustöö_kirjutamine_edited
Uurimustöö_kirjutamine_edited

1/3
Vastus küsimusele 24 tunniga!

Õnnestus! Sõnum on saadetud.

Edukad juhendamised ja
kirjatööde konsultatsioonid
aastast 2013

Abistame erinevate akadeemiliste ja teaduslike uurimistööde koostamisel.

Oleme spetsialiseerunud uurimuste ja ettekannete nõustamistele, tõlkimistele, järele-aitamistele, tööde täiendamisele ja ülevaatusele, keelelisele kontrollile,  koostamisele ning uuringute läbiviimisele.

Aastas abistatakse erinevate valdkondade töid. Selleks, et teada saada, kas kirjutame ka Sulle soovitud valdkonnas ja teemal, esita küsimus ja täpsusta töö teema.

Iga töö on erinev ja sellele
lähenetakse vastavalt
ootustele ja nõudmistele

Akadeemilise kirjatöö koostamisel lähtutakse täpsetest juhistest. Olulised on kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend, juhendaja juhised, enda eesmärgid ja ülesanded koostavale tööle ning muud tingimused, nagu tähtaeg, uurimuse puhul valimi suurus, teoreetilise osa maht jm.

Kui Sa kirjutad oma esmast päringut, anna kindlasti võimalikult palju informatsiooni.

Paindlik lähenemine võimaldab edukat koostööd

Kui tellid lõputöö või mõne suuremahulise uuringu, tuleb arvestada et seda ei koostata üleöö.

 


Eesmärgiks on teha võimalikult palju koostööd Sinu ja kirjutaja/korrektori vahel. Selleks, et toimuks ladus suhtlemine ja kiire koostöö, võiksid vaadata oma e-posti korra-kaks päevas või vastata võimalusel küsimustele ka telefoni teel.

Töid võetakse vastu aasta läbi!

Koostame ja korrigeerime erinevaid akadeemilisi töid olenemata ajast:

  • referaadid

  • kursusetööd

  • esseed

  • ​​magistritööd

  • praktikaaruanded

  • ettekanded ja esitlused

  • äri- ja turundusplaanid

  • diplomi- ja bakalaureusetööd

Vahepalad
Kuidas motiveerida end kirjutama uurimistööd?
 

On aegu, kus sõnad lihtsalt ei voola ja see võib olla väga pettumust valmistav aeg. Kui arvuti ekraani vaatamine ei inspireeri Teid, siis...

 

28 märts 2017

Praktilised nipid - inspiratsioon.ee
 

Hetkel käib paljudes kodudes aktiivne lõputööde ja diplomitööde kirjutamine ning head ideed, kuidas seda veelgi nutikamalt ja naudingulisemalt teha, kuluvad marjaks ära.

 

12 märts 2018

Kuidas kirjutada lõputööd?
 

Hea lõputöö kirjutamiseks pole lihtsaid ja igavikulisi tõdesid. Edastada saab vaid ettepanekuid, kuid kõik lõputööd on erinevad, nii et esitatud punktid ei ole kõigil juhtudel alati kohaldatavad. See postitus on... 

 

31 juuli 2019

Tagasiside

     Minu emakeel on vene keel ja eesti keeles vigadeta kirjutamine on mulle vahel väga raske.

  

"

"

N. V.  — 2015.

"

     Ma olen tahtnud  oma lõputööd koostada mitu aastat, aga alati jäi see mingi endast tingitud probleemi taha. Lõpuks tehtud!

"

M. L. — 2016

R. — 2017

"

"

     Suur tänu abi eest!! Oma kiire töögraafiku kõrvalt poleks ma suutnud tööd valmis teha.

     Ma arvan, et ilma Teie abita oleksin ma jäänud igavesti seda tööd koostama. Juhendamisest oli kindlasti palju kasu.

"

"

K. S. — 2019

© 2013-2019                                                                                     Teaduslikud ja akadeemilised uurimused ja juhendamised

teaduslikud.uurimused@gmail.com